Ароматизанти за Безалкохолни напитки

 

 

 

Код

Наименование

Дозировка

л / 1000 кг

Декларация

 

 

 

 

0411

Етър - 4

0,08-0,500

н./н.и., в.р

0445

Лимон - лимонада

0,15-0,400

н./н.и., в.р

0445-1

Лимон - лимонада Д6

0,15-0,400

н./н.и., в.р

 

Легенда: н.-  натурален; н.и. – натурално-идентичен;

в.р. - водоразтворим 

Запитване за Ароматизанти на Безалкохолни напитки